Hourly Krasnoyarsk forecast

now Monday, 17 June 15:02
+23

t-storms
76%
nnw, 4 m/s

16:00
+22

t-storms
78%
wnw, 3 m/s

17:00
+23

t-storms
77%
nw, 3 m/s

18:00
+22

light rain
76%
nw, 3 m/s

19:00
+21

showers
81%
nnw, 3 m/s

20:00
+21

showers
84%
n, 2 m/s

21:00
+20

showers
91%
nw, 1 m/s

22:00
+19

showers
95%
nw, 1 m/s

23:00
+18

showers
97%
nw, 1 m/s

Tuesday, 18 June 00:00
+17

showers
99%
nw, 1 m/s

01:00
+17

showers
100%
nw, 1 m/s

02:00
+16

showers
100%
w, 1 m/s

03:00
+16

showers
100%
sse, 0 m/s

04:00
+16

showers
100%
ese, 0 m/s

05:00
+16

showers
100%
se, 1 m/s

06:00
+17

showers
100%
s, 1 m/s

07:00
+18

showers
93%
ese, 1 m/s

08:00
+19

rain
87%
se, 2 m/s

09:00
+20

rain
82%
s, 2 m/s

10:00
+21

rain
81%
s, 2 m/s

11:00
+21

t-storms
84%
ssw, 3 m/s

12:00
+21

t-storms
83%
sw, 3 m/s

13:00
+22

t-storms
80%
sw, 4 m/s

14:00
+22

t-storms
79%
sw, 4 m/s

15:00
+22

t-storms
77%
sw, 4 m/s

16:00
+23

t-storms
75%
wsw, 4 m/s

17:00
+23

t-storms
74%
w, 4 m/s

18:00
+23

scattered t-storms
73%
w, 4 m/s

19:00
+22

scattered t-storms
74%
wsw, 4 m/s

20:00
+21

showers
78%
wsw, 4 m/s

21:00
+20

showers
86%
wsw, 3 m/s

22:00
+18

showers
90%
wsw, 3 m/s

23:00
+18

showers
90%
wsw, 3 m/s

Wednesday, 19 June 00:00
+17

showers
90%
wsw, 3 m/s

01:00
+17

partly cloudy
88%
wsw, 4 m/s

02:00
+16

mostly cloudy
89%
wsw, 5 m/s

03:00
+15

mostly cloudy
87%
wsw, 4 m/s

04:00
+14

partly cloudy
85%
wsw, 4 m/s

05:00
+13

mostly cloudy
83%
wsw, 5 m/s

06:00
+14

mostly cloudy
77%
wsw, 6 m/s