Hourly forecast for Nizhni Novgorod

now: Thu, 01.01.1970 14:38

%
, m/s